HENKINEN LAISKUUS PARISUHTEESSA

HENKINEN LAISKUUS PARISUHTEESSAParisuhteen toimimattomuus ja henkiset ristiriidat saavat ihmiset erilleen toisistaan tai voimaan pahoin parisuhteessa. Korjaavia liikkeitä tehdään mielen ja ymmärryksen tasolla, mutta ongelmat ovat hyvin useasti syvemmällä, jonne omin avuin on vaikea päästä.  


Henkinen laiskuus ja näköalattomuus parisuhteen hyvinvoinnista on syynä siihen, että muutoksen tarve alkaa nostaa päätään. Parisuhteen ongelmat alkavat yleensä heijastumaan, kun jompikumpi parista alkaa muuttamaan omaa elämäänsä itsensä etsimisen kautta. Kumppanille syntyy vapauden kaipuu ja ajatus, että tässä ei ole kaikki. On ikään kuin halu astua rajan yli. Rajan, joka on käsittänyt parisuhteen raamit siitä mitä parisuhteen tulee olla ja mikä parisuhteessa on hyväksyttyä. Tämä käsittää myös sen sisäisesti rakentuneen unelman parisuhteesta, jota jokainen tavoittelee ja jossa toivoo onnistuvansa. 


Sisäinen lapsi tunnelukkojen takana 


Jokainen tulee joskus elämässään siihen vaiheeseen, että elämä itsessään pyrkii muuttamaan meitä kasvun tielle, jotta voisimme löytää niitä sisäisiä voimavaroja, jotka ovat jääneet varjoon, piiloon tai omien tunnelukkojen taakse. Tuolla tunnelukkojen takana, sisäisen lapsen tasolla asuvat myös ne vahvat ja rajoittavat tunnekokemukset, joille ei usein löydy sanoja aikuisenakaan. Sisäisen lapsen tasossa ovat myös meidän heikkoutemme, vahvuutemme sekä myös uskomukset itsestämme siitä mitä saamme ja mitä emme saa olla. Siksi tämä sisäisen lapsen taso taso taso jää usein huomaamatta ja huomioimatta parisuhteessa. Tämä synnyttää halun kasvaa ja rikkoa omia rajoja, koska maailma on mielenkiintoinen paikka ja siinä on paljon uutta koettavaa itsetuntemuksen, henkisyyden ja oman kehityksen tasolla. 


Luottamus ja turva

 

On hyvä  tiedostaa ja tunnistaa, että luottamukseen ja turvallisuuden tunteeseen liittyvät tekijät ovat pareilla yleensä erilaiset ja tämän vuoksi näiden sisäisten arvojen yhteen sovittaminen synnyttää hyvin usein ristiriitoja. Mikä toiselle merkitsee luottamusta ja turvaa ei välttämättä ole sitä toiselle. Nämä tunnearvorakenteet ovat syntyneet jo lapsuudessa ja ovat hyvin vahvoja ja merkittäviä toimintaan liittyviä malleja, joiden kautta peilaamme turvallista ja luottamuksellista elämää. 


Kun puolison sisäisen lapsen vapauden kaipuu alkaa, käynnistää se samanaikaisesti vastapuolessa prosessin ja kysymyksen siitä mitä ihmettä kumppanille tapahtuu. Kun toinen haluaa kehittyä, vetää se myös kumppanin mukaan muutokseen tahtoi hän sitä tai ei. Silloin väistämättä muuttuvat parisuhteen sovitut tai aiemmin toimineet raamit,  jotka liittyvät luottamuksen ja turvallisuuden tunteeseen. 


Muutoksen tarve on voinut itää parisuhteessa jo hyvin pitkään. Se on saattanut ilmentyä mm. tyytymättömyytenä tai etäisyytenä. Toinen osapuoli on voinut käydä tätä muutoksen tarvetta itsessään lävitse ja kypsytellyt rajojen rikkomista itsensä kohdalla kauan. Pari on saattanut keskustella keskenään muutoksen tarpeesta, mutta toinen ei ole välttämättä nähnyt mitään tarvetta muutokselle.  
- Mitä tässä nyt pitäisi muuttaa meillähän on kaikki ihan hyvin. Jatketaan samalla tavalla kuin ennenkin. 

Mutta tämä ei riitä kumppanille, joka haluaa saada suhteeseen syvyyttä ja uutta ulottuvuutta. 

 

Raamit ja rajat 


Henkinen laiskuus on saamattomuutta ja ymmärtämättömyyttä nähdä miten omaa ja parisuhteen hyvinvointia tulisi pitää yllä. Parisuhteessa ei ole kysymys siitä, että kaikki pysyisi muuttumattomana koko suhteen ajan. Raamit ja rajat luovat turvallisuuden tunnetta, joka toimii parisuhteessa sitovana voimana. Toisaalta juuri raamit ja rajat tarvitsevat uudistumista. Henkinen ja maailmankuvallinen laajentuminen voi kulkea esimerkiksi joko-tai-ajattelun suunnasta sekä-että-ajatteluun, jolloin kaikissa asioissa ei ole vain yhtä totuutta vaan totuuden sijasta löydetäänkin moninaisuutta nähdä asioiden eri puolia ja suuntia. Henkinen laiskuus on myös haluttomuutta muuttaa tai korjata omia virheellisiä toiminta- ja uskomusmalleja, jotka omalta osaltaan luovat suhteessa hankausta ja ongelmia. Henkinen laiskuus toimii myös puolustuskeinona, jossa laiskempi osapuoli kyllä näkee muutoksen tarpeen, mutta ei kannusta itseään muutokseen.   

             

Yllätyksellinen luovuus 


Mielenkiinnottomuus yhteiseen kasvuun ja kehittymiseen sekä asioiden urautuminen vuosi toisensa jälkeen tappaa luovuuden, jota parisuhteessa tarvitaan synnyttämään uutta ja pitämään mielenkiintoa yllä. Jos positiivinen yllätyksellisyys häviää suhteesta ja keskitytään vain uraan, lapsiin, harrastuksiin tai perheeseen ja illat kuluvat televisiota katsellessa tai somea selatessa sohvan nurkassa, on henkinen laiskuus ottanut vallan ja tappanut yllätyksellisen luovuuden täysin. 


Teksti: Mika Peltola ja Nenne Amnell

Kuva: auringonnousu, Senjan saari, Norja


Yksilö- ja parisuhteen tunneasioihin apua

www.tunneklinikka.fi
 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

ISÄSUHDE ON MUTKIKAS JUTTU

SINISIIPI PERHOSENI